Skip to main content

JProfessionals

Unike deltagere 
i ditt team

Se mer om oss i videoen!

Vi utvikler IT-Norges fremtid

JPro har stor tillit hos mange av de store offentlige og private aktørene i landet og våre konsulenter ender ofte opp i sentrale roller hos våre kunder. I tillegg til å være sterke faglig er vi også en interessant gjeng som gjør morsomme ting sammen. 

Fornøyde ansatte, fornøyde kunder og

Gode tekniske løsninger

Vi elsker teknologi og koding - og spesialiserer oss på å levere dyktige konsulenter til utviklings- og arkitekturoppgaver hos våre kunder.

Med oss får du en fullstack-tjenesteleverandør som har knalltro på synergien mellom fornøyde ansatte, gode tekniske løsninger og fornøyde kunder.

Våre ressurser

Menneskene

Hos JPro får du svært dyktige og intelligente hoder som stadig gjennomfører tiltak for kompetanseheving og som har store og komplekse bedrifter som oppdragsgivere.

Hvem vi jobber med

Prosjektreferanser

IT-løsninger er sentrale kjernefunksjoner i dagens samfunn. Til det trenger man robust kode og løsninger som kan videreutvikles. Vi bidrar i de store prosjektene hos våre kunder og forenkler komplekse arkitekturer.

Utviklere fra JPro har bistått Kartverket med arkitektur og utvikling av flere systemer innen eiendom og tinglysing.

Utviklere fra JPro har bistått VPS med arkitektur, utvikling og forvaltning av deres systemer siden 2009.

Vi arbeider med sikker drift og videreutvikling av salg og kundeprogrammene hos Schibsted sine norske aviser.

Miljøfyrtårnbedrift

Om oss

I 2001 startet to av oss JProfessionals. Idag er vi blitt over 50 konsulenter. Vi har hele tiden villet være et godt sted for svært dyktige utviklere, og har derfor vokst sakte, men sikkert, til der vi er i dag.