Skip to main content
29. januar 2024 | Blogginnlegg

Maskinporten nominert til bedre stat-prisen 2023

Maskinporten, en av Digdirs nyeste fellesløsninger, er et betydningsfullt skritt i utviklingen av sikker datautveksling. Denne innovasjonen ble først tenkt ut av utviklere i Leikanger og offisielt lansert i 2019. Som en "ID-porten for maskiner", fasiliterer Maskinporten sikker autentisering og tilgangskontroll, noe som er avgjørende for trygg og effektiv utveksling av data mellom ulike virksomheter.

En viktig egenskap ved Maskinporten er dens anvendelighet for både offentlige og private sektorer. Denne løsningen reduserer behovet for individuelle virksomheter å investere i utvikling og vedlikehold av egne sikkerhetssystemer, som sertifikater og offentlige nøkler. Maskinportens rolle som et "tillitsanker" er essensiell. Den sørger for en trygg og kontrollert dataflyt og sikrer at informasjonen når de rette mottakerne.

Bruken av Maskinporten har økt betydelig siden dens lansering. I dag benyttes maskinporten av over 17 000 konsumenter og 46 dataleverandører, hvorav en fjerdedel er private virksomheter. En økonomisk vurdering utført av Oslo Economics har beregnet en samlet økonomisk gevinst på over én milliard kroner siden Maskinportens start.

JPro har for tiden to konsulenter som arbeider på maskinporten. Aase Mestad og Anne Marte Hjemås har vært med på utviklingen av maskinporten fra begynnelsen i 2019. 

Her forteller de mer detaljert om arbeidet sitt:

Maskinporten er også en av de tre finalistene for Bedre Stat-prisen, administrert av DFØ. Av de elleve nominerte kandidatene har Digdir, sammen med Kartverket og Utlendingdirektoratet, nådd finalen. Juryen har lagt vekt på nyskapende initiativer som har bidratt til betydelige effektiviseringer og forbedringer i de benyttende virksomhetene.

Vinneren av Bedre Stat-prisen vil bli kunngjort på "Årskonferansen – en bedre stat", som avholdes på The Hub i Oslo den 6. februar. De siste to årene har prisen blitt tildelt Utdanningsdirektoratets høringssystem (2022) og DigiUng-programmet fra Helsedirektoratet og Bufdir (2023).

Featured

TIL TOPPEN