Skip to main content
23. mai 2023 | Blogginnlegg

Mattilsynets Eksportløsning nominert til Digitaliseringsprisen.

Det sies at ingen har det mer travelt enn en død, fersk fisk. Mattilsynets nye eksportløsning er én av tre finalister til digitaliseringsprisen 2023. Våre to konsulenter Ivar Gjessing og Shahariar Kabir Bhuiyan har bidratt på prosjektet.

Eksportløsningen

Fra fjord til fat uten hindringer:

Som en nasjon kjent for sin sjømat, er det avgjørende for Norge å fjerne hindringer på veien fra fjord til fat. Når fisk eksporteres, må det følge med et helsesertifikat som garanterer at den er trygg å spise. 

For bare ett år siden ble alle søknader om helsesertifikat behandlet manuelt, en tidkrevende prosess. Sertifikatene ble skrevet ut på spesialpapir, stemplet og signert før de ble utlevert til eksportører og speditører over disk ved ett av 20 kontorsteder i Norge. Dessverre ble sertifikater ofte mistet, skadet eller til og med stjålet under transport til importlandet.

Automatisering og effektivisering:

Mattilsynet bestemte seg for å takle denne utfordringen ved å forenkle saksbehandlingen og klargjøre regelverket. Deretter ble selve sertifiseringsprosessen automatisert og strømlinjeformet. I mai i fjor ble løsningen rullet ut, og resultatene har vært imponerende. På ett år har 42 500 søknader blitt behandlet automatisk, som utgjør 50 prosent av det totale volumet. Det fysiske papirsertifikatet er blitt byttet ut med digital tilgjengeliggjøring av sertifikatdata. Teamet har samarbeidet internasjonalt med myndighetene i Sør-Korea, som var første land til å koble seg på den digitale løsningen og skrote papirsertifikatet. Målet er å øke den automatiserte søknadsandelen til 80 prosent i løpet av de neste årene, og å utvikle digital overføring av sertifikat med så mange land som mulig. Ifølge anslag fra sjømatnæringen vil bransjen spare mellom 21 og 42 millioner kroner årlig som følge av denne automatiseringen.

Fordeler for sjømatnæringen og samfunnet:

Denne digitale transformasjonen har flere fordeler, ikke bare for Mattilsynet, men også for sjømatnæringen og samfunnet som helhet. Ved å automatisere og effektivisere sertifiseringsprosessen reduseres risikoen for tap, skader og tyveri av viktige dokumenter. Sertifikatene blir nå utstedt raskere, og det gir bedre forutsigbarhet og pålitelighet for eksportører og speditører. Sjømatnæringen kan glede seg over betydelige kostnadsbesparelser, som vil ha en positiv innvirkning på bransjens bærekraftighet og konkurranseevne. I tillegg bidrar dette prosjektet til å styrke Norges posisjon som en global leder innen digitalisering og innovasjon.

Prosjektet er en av tre finalister til årets digitaliseringspris. Prisen kårer årets digitale suksesshistorie innen offentlig sektor og anerkjenner prosjekter som realiserer regjeringens digitaliseringsstrategi, setter brukeren i sentrum, deler og bruker data, benytter nasjonale fellesløsninger og viser tydelige gevinster eller høyt gevinstpotensial.

Her kan du lese mer:

https://www.digdir.no/digitaliseringskonferansen/disse-innovasjonsprosjektene-kjemper-om-digitaliseringsprisen/4590

Blogginnlegg

TIL TOPPEN