Skip to main content
29. august 2023 | Livet i JPro

Velkommen Anndrea

JPro fortsetter å vokse, og vi er glade for å kunne ønske en ny kollega velkommen. Velkommen til Anndrea, som begynte 1. september.

Anndrea er en allsidig utvikler som trives i alle deler av tech-stacken og er opptatt av å skape verdi for kunden og brukerene. Hun har primært jobbet med teknologier som React med TypeScript, TypeScript og Java, men er ikke fremmed for å bruke andre teknologier for å løse problemer eller etter ønske fra kunden.

Anndrea har erfaring innenfor logistikk, ecommerce og offentlig sektor. Som tidligere tech lead er hun ikke redd for å ta ansvar i prosjekt. Hun er vant til å jobbe i team på ulike størrelser fra sin erfaring som både inhouse ansatt og konsulent, og er opptatt av å gjøre det som må til for å komme i mål.

Fra 2020-2023 har Anndrea vært tech lead og fullstack utvikler med tyngde på backend og arkitektur i Startupen Wanda, hvor det har vært fokus på å stadig utvide raskt og levere nye produkter til kundene.
Hos landbruksdirektoratet var Anndrea med på to prosjekter for med Java og React med typescript for å levere de nye digitaliserte løsningene for veterinære tilskuddsreiser og melkekvotehåndtering.

Gjennom karrieren har Anndrea en god tyngde på frontend fra samtlige prosjekter hun har vært i, hvor det primært har vært React, men på fritiden har hun også jobbet med teknologier som Svelte og Vu.

Livet i JPro