Skip to main content
22. november 2022 | Livet i JPro

Nye ansatte i 2022

JPro vokser og har i 2022 ansatt over ti nye medarbeidere og konsulenter. Administrasjonen har blitt styrket med en ny COO og en designer. I tillegg til dette har selskapet ansatt hele ni nye konsulenter som starter eller har startet i 2022.

 

Nyopprettede stillinger

Roger Slaaen profile bildet

Roger Slaaen

Roger Slaaen har startet i den nyopprettede stillingen COO. Han har en mastergrad fra Washington State University og har siden 2006 jobbet med utvikling i ulike roller og domener. Gjennom varierte og utfordrende prosjekter har han fått erfaring med alle faser av programvareutvikling.

Roger jobber nå mest med administrasjon av JPro og å sikre at alle har en best mulig hverdag og intersante oppdrag å gå til.

Christel Rekier profile bildet

Christel Rekier

Administrasjonen har også i år blitt styrket med en designer. Christel Rekier har over 15 års erfaring som grafisk designer og er et verdifullt tilskudd til teamet administrasjon. Hun sørger for at alt ser bra ut. Christel leies også ut til større og mindre oppdrag som grafisk designer.

Nye konsulenter

Hele ni nye konsulenter har startet i JPro i år. Til sammen har de 99 års erfaring!

Anders Karlsen profile bildet

Anders Karlsen

Anders Karlsen har mange års arbeidserfaring fra større systemutviklingsprosjekter, både videreutvikling og nyutvikling. I prosjektene jobber han med et bredt spekter av oppgaver fra kravspesifisering til systemdesign, programmering og test. Han har også lang erfaring i å jobbe i et forvaltningsteam.

Anders er en erfaren programmerer som behersker Java på ekspertnivå. Han er utpreget løsningsorientert og trives best med komplekse problemstillinger. Han deltar aktivt i fagmiljøet rundt Java og smidig utvikling, og har i flere år hatt sentrale roller i organiseringen av JavaZone. Han har holdt flere foredrag internt i bedrifter han har vært ansatt, og var foredragsholder på blant annet JavaZone.

Han har jobbet i flere store utviklingsprosjekter som senior utvikler og teknisk arkitekt.

Greger Hemb profile bildet

Greger Hemb

Gjennom 10 år med utvikling av webløsninger har Greger hjulpet titalls prosjekter og flere kunder med å modernisere løsningene. Han har også fokusert på bruk av ny teknologi til å gjøre hverdagen til brukerne enklere. Greger har både vært en del av flere større team, ledet flere team og arbeidet selvstendig. Det viktigste evnen til Greger er tilpasningsdyktighet, og derav muligheten til å løse komplekse problemer med svært udefinerte rammer. Dette er en konsulent du bare kan slippe løs på et problem så får du fort oversikt over hva problemet faktisk er, og en innovativ, og nyskapende løsning på problemet.

Greger har bred erfaring på front-end og vil jobbe sterkt for at alle løsninger har både høy brukernytte, og av en høy teknisk kvalitet. Teknologiene han fokuserer på er i hovedsak Angular, Typescript, RxJS og Firebase, men er klar for lære noe nytt om det trengs. Han har også erfaring med å samle alle systemer hos organisasjoner i et felles designsystem som skaper en felles opplevelse av alle systemer, og betydelig reduserer tiden som det tar å lage nye systemer.

 
Ingleiv Johansen profile bildet

Ingleiv Johansen

Ingleiv har mer enn 10 års erfaring som fullstack-utvikler, teknisk arkitekt og teamlead. Han har først og fremst jobbet med større systemer i det offentlige. Hovedfokuset er på Java-baserte backends, etter hvert krydret med kotlin og mikrotjenester. Han trives med utfordringer av intrikat teknisk natur, men synes også det er interessant å jobbe med teamdynamikk – Ingleiv har ledet små og store team samtidig med selv å være utvikler, og opplever det som en god kombinasjon, ikke minst med tanke på også å kunne bidra til andre personers utvikling. Ingleiv har i flere perioder jobbet tett med kunden, og verdsetter åpenhet og gode relasjoner for å skape et godt samarbeid.

Ivar Gjessing profile bildet

Ivar Gjessing

Ivar er allsidig med et bredt spekter av interesser innenfor og utenfor teknologi. Han har god evne til å sette seg inn i tekniske problemstillinger, i tillegg til å se disse i sammenheng med det funksjonelle domenet og premissene rundt de tekniske løsningene. Som utvikler brenner han for ryddig kode og god kodekvalitet, og han er i stand til å omsette komplekse utfordringer til effektive og strukturerte tekniske løsninger. Han jobber effektivt og selvstendig, samtidig som han fungerer godt som del av et team, med gode evner til å finne løsninger i fellesskap og å dele kunnskap med andre teammedlemmer.

I tillegg til hobbyer som friluftliv, ølbrygging og interesse for bil og motor, bruker Ivar også fritiden på egne prosjekter innenfor IT og programmering. Her har han tilegnet seg kunnskap om blant annet AngularJS, PHP, Python og Kotlin, samt arbeid med fysiske komponenter som Raspberry Pi.

Ivar er utdannet sivilingeniør fra studieprogrammet Ingeniørvitenskap IKT ved NTNU, med spesialisering og masteroppgave innen Marin Kybernetikk. Han har erfaring fra prosjekter innen systemutvikling, webprogrammering, forskning og teknologiutviklig. Som konsulent har han vært med på et internasjonalt prosjekt for analyse av et datasystem for statlig inndrivelse av gjeld, i tillegg til et stort nasjonalt prosjekt for utvikling av nytt norsk kjøretøyregister. Fra tidligere har han erfaring fra forsikringsbransjen i tillegg til offshore- petroleum- og skipsbransjen gjennom henholdsvis sommerprosjekt i et norsk forsikringsselskap og sommerjobb innen forskning og utvikling hos en norsk leverandør til offshoreindustrien. Gjennom masteroppgaven fikk han innsikt i programvareutvikling i en tverrfaglig setting med innhold fra både den maritime industrien, kybernetikkmiljøet og forskningsmiljøet ved NTNU.

Matthew Korranda profile bildet

Matthew Koranda

Matt har siden 2003 jobbet heltid med Java, innen systemutvikling og testing av store, kompleks systemer, med særlig vekt på arkitekturløsninger og automatiserte systemer. Siden 2015 har han jobbet med skybasert med mikrotjenester i AWS. Matt er vant til å bygge løsninger som skal møte komplekse forretningskrav innenfor strenge rammer for ytelse, og har fokus på ryddig kode og automatiserte tester.

Matt jobber godt både i team og på egenhånd, og bidrar aktivt i prosesser med å forbedre teamets kommunikasjon, effektivitet og gjennomføringsevne. Han kommer godt overens med alle typer mennesker, og har en positiv og energisk holdning og personlighet.

Ole Kristian Ulsrud Fjærestad profile bildet

Ole Kristian Ulsrud Fjærestad

Ole har gjennom et tosifret antall prosjekter, i både offentlig og privat sektor, tilegnet seg solid kompetanse i JavaScript/TypeScript, React, Node.js, Sass og interaksjonsdesign. Han har jobbet med alt fra applikasjonsutvikling i de største front-end-rammeverkene til API-integrasjoner og Node.js-backends. 

Ole brenner for utviklerproduktivitet og testbar kode, og introduserte blant annet automatisk CSS regresjonstesting på nrk.no, for en tryggere og mer produktiv utviklerhverdag. Det spiller liten rolle om en applikasjon er skrevet i vanilla JavaScript, React, Vue, Angular, Svelte eller Lit, da Ole har solid erfaring med alle. Ole kan også sette opp og vedlikeholde Node.js-servere som serverer applikasjoner og integrerer mot tredjeparter, og er kjent med arbeidsflyter som benytter seg av blant annet Git, Docker, Kubernetes, Jenkins og Microsoft Azure.

Ole har også erfaring som tech lead, og kan i et prosjekt støtte opp under en slik rolle. I tillegg er han godt kjent med interaksjonsdesign og universell utforming og trives med en smidig arbeidsmetodikk. Dette gjør at han, i tillegg til å fordype seg i enkeltoppgaver, kan se det større bildet i og rundt et prosjekt.

Ole elsker å høre og snakke om kode og bidrar gjerne med hjelp og kunnskapsdeling. Han deltar i faggrupper og bruker mye av fritiden sin på å lære nye ting han kan ta med til arbeidsplassen.

Shahariar Kabir Bhuiyan profile bildet

Shahariar Kabir Bhuiyan

Shahariar er utdannet sivilingeniør fra studieprogrammet Datateknologi ved NTNU, med spesialisering innen Programvareutvikling og med en masteroppgave om teknisk gjeld. Han har erfaring fra prosjekter innen systemutvikling, webprogrammering, apputvikling, og arkitektur.

Terje Wallem profile bildet

Terje Wallem

Terje har gjennom prosjekter i offentlig sektor erfaring med store komplekse løsninger med høye krav til oppetid. Han er en utvikler som tar på seg de rollene og oppgavene som er nødvendige for å gjøre teamet godt, og trives både med å skrive kode og å designe løsninger. Terje har bakgrunn som fullstack utvikler, men har en forkjærlighet for backend.

Thore Johnsen profile bildet

Thore Johnsen

Thore er en erfaren programvareingeniør med over 25 års erfaring og utdannelse tilsvarende Bachelor fra Høyskolen i Agder.

Thore har for lengst innsett at han må kode for å trives og deltar derfor på teknisk side i utprøving av ny teknologi, i utviklingsteamet med kode, devops, automasjon og mentoring. Thore er pragmatisk, hands-on med solid fagkompetanse og bred erfaring som kan fylle mange roller fra idé til ferdig produkt.

Han har i ulike prosjekter hatt roller som tech-lead, fullstack, arkitekt, teknisk prosjektleder og produkteier på ulike plattformer. De siste årene har han jobbet som Lead Architect i en stor bedrift med modernisering av store monolitter, design av nye tjenester og samtidig fungert som backendutvikler og devops engineer. Han er godt kjent med domener innen det offentlige og har jobbet med store kunder som Posten, Oslo Kommune, Skattedirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet og Gjeldsregisteret.

Thore har god erfaring med smidige prosjekter med Scrum og Kanban, og er opptatt av strukturert og organisert utvikling. Han har god erfaring innen tema som DevOps-prosesser, API-utvikling og tjenesteorienterte prinsipper som micro services, eventdrevet arkitektur, test-drevet utvikling, automatisert testing, code reviews, automatisert deployment, continuous integration og relaterte emner.

Thore liker å jobbe i team, men trives også å jobbe selvstendig. Han er positiv, initiativrik, løsnings- og serviceorientert og deler gladelig sin kunnskap med kollegene rundt seg. Thore sin lange erfaring innen IT-bransjen gjør at han ser forretningsprosesser og IT-løsninger i sammenheng.

Trenger du dyktige utviklere til ditt prosjekt?

Vi har levert senior utviklere til private og offentlige aktører i over 20 år. Hva kan vi gjøre for deg og din bedrift? Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

Livet i JPro

TIL TOPPEN