Skip to main content

Mattilsynet, Produktteam Eksport

Den norske eksporten er stor, økende og foregår døgnet rundt. Med eksport menes varepartier som går til land utenfor EU. Mer eller mindre alle eksportpartier som går til land utenfor EU/EØS-området må ha et sertifikat utstedt av Mattilsynet.

Prosjekt detaljer

Kunde

  • Mattilsynet

Sky

  • NATS
  • Terraform (CDKTF)
  • Google Cloud Run
  • Google Pub/Sub
  • Cloud SQL

Teknologier

  • Kotlin
  • TypeScript/React
Prosjektbeskrivelse

I 2022 forventer Mattilsynet å utstede rundt 100.000 eksportsertifikater; en økning på ca. 40.000 fra 2020. I verdi og antall sertifikater er sjømateksporten klart størst med verdi på 51 milliarder kroner (2021).

 

 

Mattilsynet er i gang med å utvikle et nytt system som digitaliserer og automatiserer prosessen for søknad om og utstedelse av eksportsertifikater. I tillegg er målet å utveksle så mange som mulig av disse elektronisk med mottakerlandene, slik at man går vekk fra det fysiske papirformatet. Mattilsynet har opprettet et fast produktteam som skal jobbe for å nå målene. Teamet er tverrfaglig og består av spesialister innenfor eksportarbeidet, forhandlinger, digitalisering og utvikling.

I det autonome teamet kan de fem utviklerne i stor grad selv komme fram til hvordan løsningen skal se ut. Gjennom god dialog med fageksperter, saksbehandlere og eksportører utvikles denne løsningen til å best mulig dekke alle behov, samtidig som den bygges på en moderne plattform med relevant og moderne teknologi. 

Parallelt med dette jobbes det med å flytte Mattilsynets systemer over til sky. Her har man valgt Google Cloud Platform, hvor man tar i bruk blant annet NATS, Terraform (CDKTF), Google Cloud Run, Google Pub/Sub og Cloud SQL til å bygge en mikrotjeneste-arkitektur. 

Applikasjonene utvikles i hovedsak i Kotlin (backend) og TypeScript/React (frontend). 

Teamet har fem utviklere, hvor to er konsulenter fra JPro. Begge har vært aktivt med i prosessen med å bygge opp den nye sky-arkitekturen, utvikle nye applikasjoner og vedlikeholde eksisterende systemer. De har vært involvert i teamet over lengre tid, og bidratt til stabilitet og kompetanseoverføring gjennom en tid hvor det har vært en del utskiftning i teamet. 

Litt over et år etter at det nye systemet for eksportsertifikater gikk i produksjon, blir mer enn halvparten av alle utstedte sertifikater behandlet automatisk gjennom systemet. Den nye løsningen er blitt tatt godt imot blant eksportører, som rapporterer om en betydelig enklere prosess enn det de var vant til fra tidligere. Et betydelig antall sertifikater utveksles nå elektronisk med mottakerland, som sparer ressurser både for eksportører og Mattilsynet, da de ikke lenger trenger å distribuere et fysisk papirsertifikat. Dette i kombinasjon med automatisk saksbehandling gjør at mange sertifikater kan utstedes og distribueres uten noen involvering fra Mattilsynets saksbehandlere, som igjen gjør at man kan bruke flere ressurser på oppgaver tettere knyttet til Mattilsynets samfunnsoppdrag. 

Eksport-teamet er i flere sammenhenger blitt trukket fram som et godt eksempel på suksess internt i Mattilsynet, og er blant teamene som har kommet lengst både i overgang til sky og i utvikling av nye systemer.

Eksport-prosjektet ble nominert som en av tre finalister til Digitaliseringsprisen i 2023. Les mer her: https://jpro.no/aktuelt/blogginnlegg/item/mattilsynets-eksportlosning-nominert-til-digitaliseringsprisen    

Vil du vite mer? Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat for å avdekke dine behov og snakke om hvordan vi kan løse dine utfordringer.

Steinar Hansen
CEO
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

T: 906 83 146 

Roger Slaaen
COO
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

T: 934 45 707 

Til toppen