Skip to main content

IT Konsulenter - JProfessionals

Våre kunder.

Vi jobber med

Sammen med våre kunder utvikler vi gode løsninger.

JPro har levert dyktige konsulenter til kunder i over 20 år. Vi har en betydelig portefølje med store og komplekse virksomheter som oppdragsgivere, inkludert NAV, Skatteetaten og Schibsted.

Vi forstår at hvert prosjekt er unikt, og en "one-size-fits-all"-tilnærming sjelden fungerer. Derfor tilpasser våre konsulenter seg kundens bedriftskultur, arbeidsmetodikk og teknologiske stack for å tilby en tjeneste som er virkelig integrert. De jobber side om side med dine ansatte, på din lokasjon, og oppleves som en naturlig del av teamet ditt.

NAV logo
Posten Logo
Skatteetaten Logo
Dnb Logo
Schibsted Logo
NRK Logo
Ruter Logo
Lanekassen Logo
Statnett Logo
Sikt Logo
Kartverket Logo
Oslo Bors Logo
Mattilsynet Logo
Valg Logo
Oslo Kommune Logo

På jobb med oss

Prosjektreferanser.

IT-løsninger er sentrale kjernefunksjoner i dagens samfunn. Til det trenger man robust kode og løsninger som kan videreutvikles. Vi bidrar i de store prosjektene hos våre kunder og forenkler komplekse arkitekturer.

Utviklere fra JPro har bistått Kartverket med arkitektur og utvikling av flere systemer innen eiendom og tinglysing.

Skatteetaten
Skatteetaten logo

Skatteetaten håndterer mye sensitiv informasjon og har en omfattende IT-organisasjon. De opplevde utfordinger med personvern og teknisk egnethet i sine testdata. For å overvinne disse utfordringene, initierte de prosjektet Rike Syntetiske Testdata (RST). Dette prosjektet fokuserer på å generere høykvalitets syntetiske data som er anonymiserte og teknisk tilpasset. RST-prosjektet fremhever flere fordeler, som 100% personvernsikkerhet, tilpasning til spesifikke testscenarier og evnen til å representere et bredt spekter av datatyper og verdier.

Kjernen i løsningen er en avansert testdatagenerator, utviklet med en robust teknologi-stack inkludert Java, Spring Boot, React, og Oracle-databaser, kjørende på Docker-containere i Skatteetatens OpenShift-cluster. Denne generatoren, utviklet med Skatteetatens Spesifikasjonsspråk for Testdata (SST), gir brukerne mulighet til å spesifisere og automatisk generere relevante dataobjekter.

JPro har levert flere konsulenter til prosjektet. Testdata-generatoren ble raskt et viktig verktøy for Skatteetatens IT tjenester, den gjør arbeidsdagen enklere og mer effektiv for hundrevis av IT-medarbeidere i etaten, og hjelper dermed Skatteetaten i å løse sitt samfunnsoppdrag.

Les mer her om prosjektet i bloggen vår. 

Schibsted
Schibsted logo

JPro jobber med å kontinuerlig forbedre og drifte salgsflyten, «self service» og kundeopplevelsen for sluttbrukere på Schibsted Norge sin medieplattform. Vi arbeider med sikker drift og videreutvikling av salg og kundeprogrammene hos Schibsted sine norske aviser.

Vi vil spesifikt fremheve moderniseringen av administrering av abonnement. Det er nå “ut i skyen” i stedet for i inhouse serverpark. Moderniseringen har ført til bedre stabilitet, fleksibilitet, kapasitet, og raskere utrulling av nye funksjoner.

Flere av Schibsteds aviser bruker løsningen. Løsningen utvikles slik at det jevnlig kommer noe nytt som brukerne kan teste. Brukerundersøkelser stadfester raskt om det går i riktig retning eller ikke. Tiltak for å minske frafall av abonnenter ved å gi andre alternativer når man prøver å si opp har fungert veldig bra.

Utviklere fra JPro har bidratt med tech lead, frontend arkitekt, arkitekt og utviklere og devops.

JPro har levert mer enn 10 årsverk til Schibsted.

Digitaliseringsdirektoratet
Digdir logo

De fleste kjenner ID-porten, som er en offentlig portal for sikker innlogging. Det er inngangsporten hver gang du skal sjekke skatteoppgjøret, gå inn på Altinn eller gi tilgang til flere tusen andre nettjenester.

Maskinporten gjør mye av det samme, men skal sørge for autentisering og tilgangskontroll mellom virksomheter. Frem til nå har API-eiere vært nødt til å distribuere sine virksomhetssertifikater til andre organisasjoner, noe som har både praktiske og sikkerhetsmessige konsekvenser. I ytterste fall kan personer med uærlige hensikter forplikte andre virksomheter når de har tilgang til virksomhetssertifikatene deres, noe som kan få store økonomiske konsekvenser.

JPro-konsulenter har blitt innleid til Digdir for primært å bistå med seniorutviklere i forbindelse med nyutviklingen av Maskinporten. Dette arbeidet har dreid seg om Java backendutvikling med Spring, Spring Boot og OpenID Connect, noe frontendutvikling og mye fokus på arbeid knyttet til autentisering og autoriseringsflytløsninger. Vi har arbeidet i selvstendige team med andre konsulenter og fast ansatte i Digdir.

Som følge av vårt og andres arbeid ble Maskinporten lansert på tiden og med et samfunnsøkonomisk besparingspotensiale i milliardklassen.

JPro har bistått med 3 årsverk til Digdir.

Kartverket
Kartverket logo

Kartverket samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon.

Utviklere fra JPro har bistått Kartverket med arkitektur og utvikling av flere systemer innen eiendom og tinglysing.

Matrikkelen holder kart, eiendoms, adresse og bygningsdata for alle eiendommer i Norge i en sentral database. JPro har vært med å utvikle og forvalte dette systemet siden 2006.

Grunnboken er et realregister over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom og borettslagsandeler. Konsulenter fra JPro har arbeidet med utvikling og forvaltning av dette systemet siden 2010.

E-tinglysing er et system som gjør det mulig å sende inn dokumenter til Grunnboken elektronisk, med elektronisk signering og helautomatisk tinglysing. Systemet ble satt i produksjon i 2017. Konsulenter fra JPro har arbeidet med utvikling og forvaltning av dette systemet.

Se eiendom er Kartverkets publikumsløsning for å vise informasjon om eiendommer i Norge. En ny versjon med responsivt design ble satt i produksjon i 2018. Konsulenter fra JPro har vært involvert i utvikling og forvaltning av systemet.

JPro har levert mer enn 25 årsverk til Kartverket.

Oslo Børs VPS Holding ASA
Oslo Børs logo

VPS er Norges offisielle verdipapirsentral. VPS leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. VPS har ca. 130 ansatte.

Utviklere fra JPro har bistått VPS med arkitektur, utvikling og forvaltning av deres systemer siden 2009.

Vi har arbeidet med systemer for å håndtere registrering av rettigheter for verdipapirer, samt modernisering i fonds-systemet. Løsningen blir brukt av svært mange som handler fond. Et team på 6-8 personer (som JPro er en del av) har effektivt modernisert systemet, og arbeider med en kode som er enkel å vedlikeholde.

JPro har levert mer enn 20 årsverk til VPS.

Valgdirektoratet
Valgdirektoratet logo

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis og forvalter de admnistrative systemene for valggjennomføring i Norge. Det vil si stortingsvalg, kommunevalg, fylkesvalg og sametingsvalg.

Utviklere fra JPro har bidratt med arkitektur, utvikling og forvaltning av de fleste av systemene til Valgdirektoratet. Blant annet EVA, valg.no, valgresultat.no og skanningsløsning.

EVA - Elektronisk valgadministrasjonssystem

EVA er det sentrale IT-systemet som brukes av kommuner og fylkeskommuner i forberedelse og gjennomføring av valg. Her registrerer man all praktisk informasjon om valget, slik som partier og kandidater som stiller til valg, hvilke valglokaler som skal benyttes osv. I samarbeid med Valgdirektoratet og Statteetaten blir alle manntallsførte registrert, og dette utgjør grunnlaget for stemmesedler og valgkort. Maskinell opptelling av stemmesedler blir automatisk ført inn i EVA, mens manuelt telte stemmer må legges inn manuelt. Informasjonen i EVA brukes også som grunnlag for beregning av prognoser og valgresultat.

Kort fortalt et system som har en stor og viktig rolle i vårt samfunn. JPro har bidratt til modernisering av valgsystemet. Det har gjort at vi svært raskt kan løse utfordringer som måtte komme, noe som er vitalt på valgdagen.

Valgresultat.no

Valgresultat.no har JPro også hatt en sentral rolle i utviklingen av. Nettsiden er en innsynsløsning for publikum. Fra kl 21 på valgdagen kan man se prognoser og valgresultater. Nettsiden henter informasjon fra EVA.

JPro har levert mer enn 10 årsverk til Valgdirektoratet.


Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat for å avdekke dine behov og snakke om hvordan vi kan løse dine utfordringer.

Steinar Hansen JPros CEO - profile bildet
Steinar Hansen
CEO
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

T: 906 83 146 

Roger Slaaen JPros COO - profile bildet
Roger Slaaen
COO
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

T: 934 45 707