Skip to main content

Vår kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i våre tjenesteleveranser, og at vi forvalter våre oppgaver overfor eiere, kunder, ansatte og samarbeidspartnere på en profesjonell og tillitsvekkende måte.

JProfessionals skal tilby de beste konsulentene i markedet til våre kunder, og levere tjenester med en kvalitet som tilfredsstiller krav og forventninger fra kunder og samarbeidspartnere. 

For å få dette til skal vi:

  • Utføre våre oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser
  • Levere de tjenester våre kunder ønsker
  • Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
  • Lære av våre feil
  • Involvere samarbeidspartnere på en måte som sikrer forståelse for, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid
  • Dokumentere vårt arbeid med kvalitet; ha kvalitetsarbeid på dagsorden, samt ha fokus på kvalitetsmål i alle ledd i selskapet
  • Ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og rutiner som er etablert i JProfessionals.