Skip to main content

Seniorkonsulent

Petter Ruud

Petter er en meget erfaren utvikler innen frontend og publiseringsløsninger. Han jobber både frontend og backend, og har opparbeidet seg en solid kompetanse innen blant annet React/React Native, .NET, HTML, CSS og JavaScript. Han har erfaring som systemadministrator (DevOps), med fokus på automatisering og kontinuerlig utrulling (CI/CD).

Fra tidligere har Petter jobbet med flere ulike webløsninger og CMS bygget på ulike teknologier, bland annet som Tech lead. Han har benyttet sin lange erfaring med CMS og e-commerce til å utvikle gode verktøy, og hjelpe prosjekter i gang med informasjons- og applikasjonsarkitektur, kompetanse og rådgivning. Petter leder det tekniske arbeidet med å utvikle et gjenbrukbart rammeverk i basert på JAMSTACK-arkitektur med React.js, Next.js, og Sanity CMS som headless CMS. 

Petter har i tillegg jobbet ti år i ulike byråer og tjenesteleverandører, der han arbeidet med utvikling av nettsider, web-applikasjoner, mobilapplikasjoner og publiserings- og e-commerce løsninger. Flere av prosjektene hans har vunnet både nasjonale og internasjonale priser, blant annet larepenger.no for DNB. 

Petter er en meget pliktoppfyllende utvikler, og tar ofte ansvar for tunge komplekse oppgaver i teamene han er en del av. Han er flink til å komme frem til gode løsnigner i samarbeid med teamet, og flink til å kommunisere sine tanker og ideer.