Skip to main content

IT Konsulenter - JProfessionals

Om selskapet

Utsikter og historie

I 2001 startet to av oss JProfessionals, som i dag har blitt over 65 konsulenter. Vi har hele tiden villet være et godt sted for svært dyktige utviklere, og har derfor vokst sakte, men sikkert, til der vi er i dag.

Våre oppdragsgivere får trygghet og kunnskap fra oss. Vi har en gjennomsnittserfaring på 18 år fra store og komplekse løsninger med høye ytelseskrav. Du skal bruke JPro fordi vi elsker det vi driver med og er kvalitetsbevisste. Det kommer frem i koden vi bygger. Vi har ofte roller som senior utvikler eller teknisk arkitekt.

Leie dyktige IT-konsulenter?

Vi leverer erfarne og kunnskapsrike folk til bedrifter i Oslo-området. Våre konsulenter jobber i prosjektteam hos spennende oppdragsgivere. Hos oss kan du leie enkelthoder eller prosjektteam. 

Les mer om menneskene i JPro.

 

Vi arbeider i de fleste teknologier man møter på i dagens systemer. 

  • Backend: Java, Kotlin, Spring, Spring Boot, skyteknologier (AWS, GCP, Azure), mikrotjenestearkitektur, REST, SQL- og No-SQL-databaser, byggesystemer, ymse applikasjonsservere, virtualisering, Docker, Kubernetes og mye mer. 
  • Frontend: React, Redux, Angular, Vue, JavaScript, TypeScript, CSS, SCSS, Less, Node, Responsive Design, Webpack, ++.
  • Metodikker: TDD, DDD, Agile utvikling, Kanban, Scrum, DevOps, ++.

Hva er viktig for oss?

Det viktigste for oss i JPro er at vi har en interessant og givende hverdag på jobb. Selv om vi sitter spredt rundt hos forskjellige bedrifter, samles vi jevnlig til både faglig innhold og sosiale sammenkomster. Kompetanseheving får våre dyktige hoder gjennom både kurs og gjennom prosjektene de jobber i.

Vi løser IT-utfordringer og jobber på store prosjekter hos kunder som NAV, Skatteetaten og Politiet. Les mer om prosjekter vi har jobbet med her.

Vi ønsker også å være med og gjøre vår del for at verden skal bli et bedre sted å være, og har derfor blitt en Miljøfyrtårn-bedrift og gir årlig støtte til samfunnsnyttige formål.

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i våre tjenesteleveranser, og at vi forvalter våre oppgaver overfor eiere, kunder, ansatte og samarbeidspartnere på en profesjonell og tillitsvekkende måte. Les mer om vår kvalitetspolitikk her.

Antikorrupsjons policy

JProfessionals opererer etter prinsippet "Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser." I forhold til alle kunder og leverandører, ønsker JPro ikke å ta del i ulovlige eller konkurransehemmende aktiviteter, og JPro aksepterer ikke korrupsjon og bestikkelser for å oppnå forretningsmessige fordeler.

En del av Overhuset

Overhuset er et samarbeid med små og mellomstore nisje-konsulentselskaper for å kunne tilby den beste kompetansen i forbindelse med rammeavtaler. JPro er en av ni bedrifter i Overhuset. Samarbeidet har i dag rammeavtaler med kunder som NRK, Husbanken og Statens Vegvesen.

 

JPro - Vi utvikler Norges IT-fremtid.