Skip to main content

Kreftforeningen

I 2022 gir vi 25000 til Kreftforeningen. Kreftforeningen arbeider med prosjekter for å forebygge kreft, for å behandle kreft, og for å informere om kreft. 

"Vi er utrolig ydmyke, stolte og takknemlige for at dere valgte kreftsaken.
Deres gavmildhet vil gjøre det mulig for oss å arbeide for mer kunnskap slik at vi kan oppdage og stille riktig diagnose tidligere, og utvikle mer presis og effektiv behandling. Den er også med på å gjøre en betydelig forskjell for kreftpasienter og deres pårørende, og veien videre mot vår felles visjon om «et liv uten kreft».

Historien har vist oss gang på gang at det er mulig, men fremskrittene kommer ikke av seg selv. Nye gjennombrudd krever midler og knallhardt arbeid over tid. Tusen takk for både støtten og engasjementet. Tusen takk for tilliten. Tusen takk for at dere bidrar til kommende fremskritt.

Vi hadde ikke fått det til uten deres hjelp. Sammen skal vi bekjempe kreft!"

Barnekreftforeningen

I 2022 gir vi 25000 til barnekreftforeningen. Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Deres mål er at ingen barn skal dø av kreft. 

"Tusen takk for julegaven!

Tusen takk til JProfessionals AS for at dere valgte å gi julegaven til Barnekreftforeningen. Gaven på kr 25000 er med å gi håp, mot, styrke og glede. Sammen finner vi bedre behandlingsmetoder, og kommer nærmere målet om at alle barn og ungdom skal overleve kreft.

Det å få barn med kreft, er noe av det verste en familie kan oppleve. Du sitter med så mange spørsmål og utfordringer som trenger svar, alt fra støtte i sykdomsperioden, til hvordan du skal takle en sorgsituasjon, til hvordan du gjør livet til et barn med store seneffekter så god som mulig. Du trenger hjelp.

Med deres gave gir dere opplevelser og tilbud til barn og familier som er rammet av kreft. Og dere støtter det aller viktigste vi gjør - vår nullvisjon - ingen barn skal dø av kreft.

På vegne av alle oss i Barnekreftforeningen, tusen takk for at dere bidrar til å gjøre det mulig."

Leger Uten Grenser

I 2022 gir vi 25000 til Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor

"Takk for deres livreddende gave

Støtten fra bedrifter er avgjørende for Leger Uten Grenser. Den opprettholder vår nøytralitet og er med på å gi oss en forutsigbarhet som gjør at vi kan rykke ut der andre ikke kan. Leger Uten Grenser tilbyr gratis helsehjelp i over 70 land fordi vi mener alle mennesker har krav på grunnleggende, medisinsk behandling.

Støtten fra deres bedrift er med på å redde liv i kriser og katastrofer. Uavhengig av politikk, uavhengig av myndigheters politiske prioriteringer, uavhengig av medienes søkelys, uavhengig av byråkrati, og uavhengig av grenser.

På vegne av pasientene våre, tusen takk for støtten. Sammen redder vi liv!"

Mental Helse 

I 2022 gir vi 25000 til Mental Helse. Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

"Tusen takk for at dere ønsker å donere en gave til oss."