Skip to main content

Seniorkonsulent

Audun Småge

Audun er en erfaren og pragmatisk systemutvikler med hovedfokus på programmeringsspråket java og tilhørende økosystem. Han har en lav terskel for å sette seg inn i ny teknologi der det er nødvendig, noe det har vært i stort sett samtlige prosjekt han har deltatt i. Han er heller ikke fremmed fra å ta mer funksjonelt ansvar, eller dekke andre roller ved behov.