Skip to main content
Audun Småge

Seniorkonsulent

Audun Småge


Audun er en erfaren og pragmatisk systemutvikler med hovedfokus på programmeringsspråk som kjører på java virtual machine, med tilhørende økosystem. Han har en lav terskel for å sette seg inn i ny teknologi der det er nødvendig. Han er opptatt av å ta et helhetsansvar for at man lykkes i å dekke kundebehov, og er dermed ikke fremmed fra å ta mer ansvar for funksjonelle avklaringer, infrastruktur, eller dekke andre roller ved behov.  

Devops og smidig tilnærming er mindset han brenner for, der man tar det fulle ansvaret for at et produkt utvikles og fungerer som ønsket, og hvor nyutvikling og endringer preges av korte feedback loops slik at man fortløpende kan justere målet hvis ønskelig. Han holder høyt å lage logikk som er tydelig, lettfattelig og transparent, hvor all unødvendig kompleksitet fjernes. Som lagspiller trives han best i autonome selvbevisste team som kjenner sine styrker og svakheter, ønsker å lære og har et høyt fokus på det psykososiale klimaet. Audun har mest erfaring som backend-utvikler, men liker også å jobbe full stack, med en åpen og uanstrengt dialog med kunden. Han har gode analytiske evner, blir lett engasjert og tar gjerne ansvar. Samtidig er han en sosial person som bidrar positivt i et team ved å være inkluderende, positiv og åpen.