Skip to main content

Sjefskonsulent

Bent Lorentzen

Bent Lorentzen har gjennom mange år og flere prosjekter opparbeidet seg en meget solid erfaring innen tjenesteorientert arkitektur, utvikling og forvaltning av store og komplekse systemer på Javaplattformen. I prosjektene har Bent jobbet både med arkitekturoppgaver og systemutviklingsoppgaver.  

Bent har deltatt i en rekke prosjekter spesielt i Tollvesenet, blant annet med integrasjon med Skatteetatens Partsregister. Han har lang erfaring med f.eks. Java, Kotlin, React, databaser, med rammeverk som REST og Spring Boot, med Kubernetes/Docker og Openshift, med Jenkins, Maven og GIT. Jobber etter smidig metodikk og testdrevet utvikling. 

Bent er en tydelig og god kommunikator og er en verdifull ressurs i kommunikasjon med kunden rundt spesifikasjon av den tekniske løsningen. Han vil kunne tilby et hvert prosjekt tung teknisk- og systemutviklingskompetanse. Bent har gjennom sine år i bransjen også fått god kompetanse innen den smidige utviklingsprosessen. Han er sertifisert Scrum master og har erfaring fra teamledelse og vil også kunne støtte opp om eller ta denne rollen gjennom et prosjektløp. Arbeid med mennesker er viktig for Bent, og noe han både er flink til og setter stor pris på. Bent er opptatt av å dele kunnskap samt å tilegne seg ny kunnskap.