Skip to main content
Erling Johan Andersen

Seniorkonsulent

Erling Johan Andersen


Erling er en dyktig Java-utvikler med 12 års erfaring fra utvikling hos store offentlige og private kunder som Domstoladministrasjonen, SPK og Telenor. Han har hatt hovedfokus på systemutvikling og integrasjon, og har i tillegg designet og utviklet frontend-applikasjoner. De fleste prosjekter er utviklet med smidig metodikk. Erling er en teknisk dyktig og strukturert problemløser som er opptatt av å levere med høy kvalitet, og brenner for kodekvalitet og testdrevet utvikling. Erling har gode kommunikasjonsferdigheter og jobber godt både i team og selvstendig. Han beskriver seg selv som «pragmatisk perfeksjonist». Erling er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU.