Skip to main content

Seniorkonsulent

Geoffrey Rekier

Geoffrey har over 10 års erfaring fra ulike utviklingsprosjekter. I roller som utvikler, arkitekt og team lead, har Geoffrey utviklet alt fra små interne prosjekter til kjerne komponenter i større løsninger med høye krav til oppetid. Hoved kompetansen er innen Java men har også jobbet med mange andre teknologier som, blant annet React, Angular, HTML, Javascript, CSS, C#. Geoffrey har bred erfaring fra hardware til systemutviklingsprosesser men programmering er det som er hovedlinjen.