Skip to main content
Greger Hemb

Seniorkonsulent

Greger Hemb


Gjennom 10 år med utvikling av webløsninger har Greger hjulpet titalls prosjekter og flere kunder med å modernisere løsningene. Han har også fokusert på bruk av ny teknologi til å gjøre hverdagen til brukerne enklere. Greger har både vært en del av flere større team, ledet flere team og arbeidet selvstendig.

Det viktigste evnen til Greger er tilpasningsdyktighet, og derav muligheten til å løse komplekse problemer med svært udefinerte rammer. Dette er en konsulent du bare kan slippe løs på et problem så får du fort oversikt over hva problemet faktisk er, og en innovativ, og nyskapende løsning på problemet.

Greger har bred erfaring på front-end og vil jobbe sterkt for at alle løsninger har både høy brukernytte, og av en høy teknisk kvalitet. Teknologiene han fokuserer på er i hovedsak Angular, Typescript, RxJS og Firebase, men er klar for lære noe nytt om det trengs. Han har også erfaring med å samle alle systemer hos organisasjoner i et felles designsystem som skaper en felles opplevelse av alle systemer, og betydelig reduserer tiden som det tar å lage nye systemer.