Skip to main content
Ingleiv Johansen

Seniorkonsulent

Ingleiv Johansen


Ingleiv har mer enn 10 års erfaring som fullstack-utvikler, teknisk arkitekt og teamlead. Han har først og fremst jobbet med større systemer i det offentlige. Hovedfokuset er på Java-baserte backends, etter hvert krydret med kotlin og mikrotjenester. Han trives med utfordringer av intrikat teknisk natur, men synes også det er interessant å jobbe med teamdynamikk – Ingleiv har ledet små og store team samtidig med selv å være utvikler, og opplever det som en god kombinasjon, ikke minst med tanke på også å kunne bidra til andre personers utvikling. Ingleiv har i flere perioder jobbet tett med kunden, og verdsetter åpenhet og gode relasjoner for å skape et godt samarbeid.