Skip to main content
Ivar Gjessing

Seniorutvikler

Ivar Gjessing


Ivar er allsidig med et bredt spekter av interesser innenfor og utenfor teknologi. Han har god evne til å sette seg inn i tekniske problemstillinger, i tillegg til å se disse i sammenheng med det funksjonelle domenet og premissene rundt de tekniske løsningene. Som utvikler brenner han for ryddig kode og god kodekvalitet, og han er i stand til å omsette komplekse utfordringer til effektive og strukturerte tekniske løsninger. Han jobber effektivt og selvstendig, samtidig som han fungerer godt som del av et team, med gode evner til å finne løsninger i fellesskap og å dele kunnskap med andre teammedlemmer.

I tillegg til hobbyer som friluftliv, ølbrygging og interesse for bil og motor, bruker Ivar også fritiden på egne prosjekter innenfor IT og programmering. Her har han tilegnet seg kunnskap om blant annet AngularJS, PHP, Python og Kotlin, samt arbeid med fysiske komponenter som Raspberry Pi.

Ivar er utdannet sivilingeniør fra studieprogrammet Ingeniørvitenskap & IKT ved NTNU, med spesialisering og masteroppgave innen Marin Kybernetikk. Han har erfaring fra prosjekter innen systemutvikling, webprogrammering, forskning og teknologiutviklig. Som konsulent har han vært med på et internasjonalt prosjekt for analyse av et datasystem for statlig inndrivelse av gjeld, i tillegg til et stort nasjonalt prosjekt for utvikling av nytt norsk kjøretøyregister. Fra tidligere har han erfaring fra forsikringsbransjen i tillegg til offshore- petroleum- og skipsbransjen gjennom henholdsvis sommerprosjekt i et norsk forsikringsselskap og sommerjobb innen forskning og utvikling hos en norsk leverandør til offshoreindustrien. Gjennom masteroppgaven fikk han innsikt i programvareutvikling i en tverrfaglig setting med innhold fra både den maritime industrien, kybernetikkmiljøet og forskningsmiljøet ved NTNU.