Skip to main content

Seniorutvikler

Ole Kristian Ulsrud Fjærestad

Ole har gjennom et tosifret antall prosjekter, i både offentlig og privat sektor, tilegnet seg solid kompetanse i JavaScript/TypeScript, React, Node.js, Sass og interaksjonsdesign. Han har jobbet med alt fra applikasjonsutvikling i de største front-end-rammeverkene til API-integrasjoner og Node.js-backends. 

Ole brenner for utviklerproduktivitet og testbar kode, og introduserte blant annet automatisk CSS regresjonstesting på nrk.no, for en tryggere og mer produktiv utviklerhverdag. Det spiller liten rolle om en applikasjon er skrevet i vanilla JavaScript, React, Vue, Angular, Svelte eller Lit, da Ole har solid erfaring med alle. Ole kan også sette opp og vedlikeholde Node.js-servere som serverer applikasjoner og integrerer mot tredjeparter, og er kjent med arbeidsflyter som benytter seg av blant annet Git, Docker, Kubernetes, Jenkins og Microsoft Azure. 

Ole har også erfaring som tech lead, og kan i et prosjekt støtte opp under en slik rolle. I tillegg er han godt kjent med interaksjonsdesign og universell utforming og trives med en smidig arbeidsmetodikk. Dette gjør at han, i tillegg til å fordype seg i enkeltoppgaver, kan se det større bildet i og rundt et prosjekt. 

Ole elsker å høre og snakke om kode og bidrar gjerne med hjelp og kunnskapsdeling. Han deltar i faggrupper og bruker mye av fritiden sin på å lære nye ting han kan ta med til arbeidsplassen.