Skip to main content
Runar Bell

Seniorkonsulent

Runar Bell


Runar er en meget dyktig konsulent med dyptgående forståelse for systemarkitektur og SOA, databasemodellering og systemutvikling. Han har jobbet med transaksjonstunge og virksomhetskritiske systemer, og er vant med å ta ansvar. Han har bred erfaring med forskjellige applikasjonsservere som Websphere og Weblogic, servletcontainere som jetty og tomcat, kjenner godt til populære Open Source verktøy som Spring, Hibernate, Log4J, Ant, Maven og. I tillegg har han god kjennskap til java-klienter på små terminaler (som mobiltelefoner), og kommunikasjon imellom disse og applikasjonsservere. Han har god kjennskap til tradisjonell utviklingsmetodikk, men foretrekker nå Scrum og andre smidige metodikker.