Skip to main content
12. juni 2023 | Arrangementer

Rebel Share Fest 2023

Velkommen til Rebel ShareFest 2023! Torsdag 15. Juni kan du komme til Rebel for å shoppe kunnskap! JPro stiller med to flotte bidrag; Frontend Devops med Greger Hemb og ChatGPT Workshop for utviklere med Iver Stubdal og Fredrik Haugseth.

Etter foredragene blir det sommerfest på Rebel - alle er invitert.

Frontend Devops med Greger Hemb.

10:00-10:45

The talk will be in English.

DevOps is challenging, and it's also usually just talked about from the backend's perspective. This talk will change that and highlight the benefits and best practices of DevOps from the frontend perspective. We will explore DevOps from the basics to the more complex elements. Many tools and techniques have emerged over the last few years, benefitting the frontend DevOps flow, and we will explore them and how they can be implemented within your projects.

Frontend Devops is meant for anyone that wants to understand DevOps better, especially for the frontend development process. No coding experience is required as this presentation will be on a higher level than code and will fit both developers and anyone related to application development. It will consist of five parts: DevOps in a nutshell, DevOps in theory, DevOps theory dream setup, DevOps in practice, and challenges, including alternatives.

Greger Hemb is an experienced senior developer at JPro, primarily focusing on front-end and mobile development. When he’s not committing code at work, he spends his free time playing video games, walking his dog, watching movies, and traveling.

ChatGPT workshop for utviklere.

14:00-16:00

Workshopen blir holdt på norsk.

Delta på vår ChatGPT-workshop for å utdype din forståelse for banebrytende AI-teknologi, tilegne deg praktisk erfaring med å bruke den i ditt eget arbeid, og utvide ditt profesjonelle nettverk. Ved å oppdage det enorme potensialet i ChatGPT, kan du skape innovasjon i din nåværende rolle, skille deg ut i et konkurranseutsatt jobbmarked, og forbedre kvaliteten på tjenestene du tilbyr. Dette er en flott mulighet til å holde deg i forkant av teknologiutviklingen og utnytte det siste innen AI til din fordel. Ta med egen pc.

Det er mange fordeler ved å bruke ChatGPT i en utviklerrolle. Her er noen punkter vi går gjennom:

  • Kodegenerering: Det er mulig å bruke GPT-modeller til å generere kode basert på naturlige språkbeskrivelser. Dette kan hjelpe utviklere til å raskt lage kodeutkast, som de deretter kan forfine og tilpasse.
  • Kvalitetskontroll: GPT kan også brukes til å skrive tester for programvaren din. Du kan gi den en beskrivelse av hva programmet skal gjøre, og den kan generere relevante tester.
  • Dokumentasjon: GPT-modeller kan også være nyttige for å generere og oppdatere teknisk dokumentasjon. Dette kan være spesielt verdifullt for store prosjekter hvor dokumentasjonen kan være omfattende og tidkrevende å vedlikeholde.
  • Læringsverktøy: For nybegynnere kan ChatGPT være et nyttig læringsverktøy. Den kan forklare komplekse konsepter i enkle termer, gi eksempler på kode, og mer.
  • Innovasjon: Til slutt, GPT-teknologien er i seg selv en spennende innovasjon, og å eksperimentere med den kan føre til nye, uventede løsninger på eksisterende problemer.

Under workshopen vil vi gå gjennom noen av disse punktene og gi eksempler på hvordan ChatGPT kan brukes i praksis. Vi vil også diskutere eventuelle begrensninger eller utfordringer ved å bruke teknologien, og hvordan man kan jobbe rundt dem.

Denne workshopen vil gi deg en innføring i verktøyene og kunnskapen du trenger for å utnytte potensialet til ChatGPT, enten det er for å forbedre effektiviteten i arbeidet ditt, å innovere nye løsninger, eller for å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene du tilbyr.

Forutsetninger:

Installer en kotlin-kompatibel IDE, for eksempel IntelliJ Community Edition: https://www.jetbrains.com/idea/download/?var=1&section=windows
Kjennskap til kotlin er en fordel, men ikke påkrevet.

Meld deg på her:

https://www.deltager.no/register/rebelsharefest#/