Skip to main content
07. januar 2020 | Blogginnlegg

Hvorfor leie inn en IT-konsulent?

Når du trenger å få utført et prosjekt eller trenger spesialkompetanse, er det ikke nødvendigvis det rette valget å ansette noen. Å leie inn en konsulent kan i mange tilfeller være en bedre løsning.


Her er våre grunner til å leie inn en IT-konsulent eller to til din neste utfordring:

1. Tidsbegrenset.

Å leie inn en IT-konsulent er gjerne begrenset til en viss periode. Dermed har du ingen forpliktelser etter at prosjektet er over og du ikke har behov for kompetansen lengre. Dette er derfor ofte mer lønnsomt enn å ansette en person.

2. Nye impulser.

Å leie inn en konsulent vil bringe med seg nye impulser og nye måter å se ting på. En konsulent som har bred erfaring fra forskjellige arbeidsplasser havner ikke like fort i de samme tankemønstre, men tenker gjerne litt utenfor boksen. I tillegg er våre IT-konsulenter alltid oppdatert innen ny teknologi og hvordan du kan utnytte den.

3. Erfaring.

Ved å leie inn en IT-konsulent får du inn viktig erfaring. Du får med all sannsynlighet noen som har vært med på å lage en tilsvarende løsning tidligere. Konsulenten har sett snublesteinene før, og vet hva man må passe seg for.

4. Kompetanseoverføring.

IT-konsulenter kan legge til rette for god kompetanseoverføring. Vi i JPro er svært bevisste på dette, og sørger for at dine ansatte hever sin kompetanse gjennom prosjektet. Dermed blir projektet godt ivaretatt etter prosjektslutt.


Hvorfor velge JPro?

Hos JPro får du dyktige konsulenter som har store og komplekse bedrifter som oppdragsgivere. IT-løsninger er i dag sentrale kjernevirksomheter, og du trenger noen som har erfaringen og kompetansen til å løse ikke bare dagens, men morgendagens behov. Kombinerer du erfaring og kreativ tenkning finner du løsningene.

Vi kan leie ut enkelthoder eller prosjektteam. Våre IT-konsulenter hjelper din bedrift i å lykkes med omstillinger og digitale transformasjoner.