Skip to main content
10. juni 2024 | Fagdag

Next.js og React workshop

JPro arrangerte åpen fagdag der temaet var introduksjon til Next.js og React. Formålet med workshopen var å gi deltakerne en elementær og rask gjennomgang av hvordan man kommer i gang og videreutvikler en app i Next.js.

Det var godt oppmøte og deltakerne satt raskt dypt konsentrert med å løse oppgaver.

I forkant av workshopen hadde vi opprettet et repo på Github med et blankt Next.js -prosjekt. Inkludert i dette prosjektet ligger alle oppgaver, tips, linker til dokumentasjon og løsningsforslag. 

Ønsker du å prøve deg på oppgavene, kan du klone prosjektet fra: https://github.com/jprofessionals/nextjs-workshop

I prosjektet, under mappen “Oppgaver”, ligger alle oppgavene inkludert løsningsforslag. Se alle README.md