Skip to main content
Jonathan Share

Seniorkonsulent

Jonathan Share


Jonathan er en senior systemutvikler som brenner for å lage testbare, endringsdyktige komponenter og har en sterk interesse for web-teknologier. Han har lang erfaring fra å jobbe på smidige prosjekter og er spesielt opptatt av testdrevet-utvikling og smidige prosesser. Jonathan har bred erfaring innenfor utvikling av Java baserte webapplikasjoner og interesse for frontend-utvikling, men har også god forståelse for infrastrukturen som trengs for å drifte løsninger.