Skip to main content

Seniorkonsulent

Lasse Krabye

Lasse har jobbet som utvikler siden 2005, og har hatt programmering som hobby og interesse siden han var ung. Han har hatt frontendutvikling som fokus de siste 10 årene, men ble raskt interesert i backend igjen da node.js ble offentliggjort. Nå kunne han skrive JavaScript – som er hans store språklige lidenskap – begge steder.