Skip to main content

Kartverket - Det lengste prosjektet

Fra 2005 til 2022 var det utviklere fra JPro hos Kartverket. Det har vært et spennende oppdrag og vi har fått lov til å skape, utvikle og forbedre på flere områder.


 •  

Prosjektfakta

De to første årene leverte vi ca 3000 timer på matrikkelen. Matrikkelen er Norges nye eiendoms, adresse og bygningsregister. Det erstatter det gamle GAB-registeret. Matrikkelen holder kart, eiendoms, adresse og bygningsdata for alle eiendommer i Norge i en sentral database. 

Matrikkelen har store krav til ytelse da dette systemet er sentral ved uthenting av eiendoms-, adresse- og bygningsdata for all offentlig forvaltning. Det har mange eksterne parter som henter ut og som oppdaterer data i registeret.

Teknisk sett er løsningen java-basert med en egenutviklet klient distribuert via WebStart, en serverdel som håndterer validering og opppdatering via Hibernate og en Oracle database. Dataene er også tilgjengelig for uthenting og oppdatering fra 3. Parts-løsninger som benytter ekstern-APIene til Matrikkelen. Eksterngrensesnittene er tilgjengelige som WebServices, EJB, WFS/WMS og .Net, via en .Net-Java-bro.

Beskrivelse.

Statens kartverk, som er det fulle navnet i formelle sammenhenger, samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon. 

Blant annet har Kartverket implementert og forvalter løsninger for to sentrale offentlige registre, Matrikkelen og Grunnboken. Matrikkelen er kilderegisteret for informasjon om adresser, bygninger og eiendommer i Norge, og er, sammen med enhetsregisteret og folkeregisteret, en av tre basisregistre for Norge. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Eierskifte som innebærer dokumentavgift vil f.eks. ha sin opprinnelse i registreringer i Grunnboken. 

Kartverket er også nasjonal geodatakoordinator og har ansvaret for å koordinere arbeid i Norge mellom både private og offentlige aktører for å nå målene satt i nasjonal geodatastrategi. Dette innebærer i stor grad digitalisering av ikke-digitale løsninger, og forbedring av allerede digitaliserte løsninger. Samtidig innebærer koordinatorrollen også mye arbeid med samarbeid, samspilløsninger og dialog mellom svært mange aktører i Norge. Stedfestet informasjon er tilstede i veldig mange både private og offentlige datakilder. Flere rapporter, blant annet stortingsmelding 22 “Data som ressurs”, fra mars 2021, påpeker viktigheten av denne typen data for utviklingen av landet fremover.

Oppdragets art

JPro har hatt roller hos Kartverket fra 2005 til utgangen av 2022

Våre konsulenter har bistått både som backendutviklere, frontendutviklere, fullstackutviklere, testere, og på flere områder innen arkitektur fra forretningsarkitektur, integrasjonsarkitektur, informasjonsarkitektur til løsningsarkitekter og applikasjonsarkitekter.

I hele denne tiden har vi jobbet som konsulenter på blandede team bestående av konsulenter fra JPro, konsulenter fra andre selskaper og fast ansatte i Kartverket. 

Vi har bistått Kartverket i arbeid med :

 • å implementere Matrikkelen (fra 2005-2009),
 • forvaltning av Matrikkelen (fra 2009-2022),
 • lage nye versjoner av Grunnboken (fra 2010-2015),
 • forvaltning av Grunnboken (2015-2022),
 • implementere ny løsning for Elektronisk Tinglysing (fra 2014-2017)
 • forvaltning av ny løsning for Elektronisk Tinglysing (fra 2017-2022.).

I tillegg har det vært flere andre prosjekter i perioden:

 • Kommune- og regionreformen,
 • Panteboken,
 • Eiendomsportalen,
 • Geointegrasjon, m.fl. 

Teknologi

Teknisk har løsningene hele tiden basert seg på Java-stacken, og Oracle-database, men den har blitt oppdatert til ny teknologi underveis i perioden.

Av nyere teknologi-stack har vi benyttet: Java 10, Angular 8, Kotlin, Spring Boot, Spring, Jenkins, Linux (Fedora/RedHat/CentOS), PostgreSQL, Docker, Docker Compose, Kubernetes, REST/JSON, WebLogic, Oracle DB, Web Services, EJB, Gradle, Git, Perforce, Google Guice, Hibernate, JUnit, TestNG, IntelliJ, JSON, CSS, Bitbucket, Scope MVC 1.0.2, HTML5, REST

Leveranse

Bistanden vår har bestått av erfarne og dyktige konsulenter som har kommet med forslag om hvordan tekniske løsninger bør utformes, og vært med på å implementere løsningene i etterkant. Våre konsulenter har hatt roller som:

 1. Tekniske arkitekter
 2. Beskrivelser av hvordan best utforming av løsningene vil være. Her er faktorer som egnethet for formålet, lav kompleksitet i løsningene og vedlikeholdbarhet svært viktige faktorer som har blitt hensyntatt. Samtidig som alle randfaktorer er vesentlig. Tilgangen til intern kompetanse, integrasjon med allerede eksisterende løsninger og databaser, offentlige overordnede arkitekturprinsipper, fremtidige endringer, egnede løsninger for brukerne, tjeneste- og interaksjonsdesign, og egnethet for virtualisering. 
 3. Senior systemutviklere
 4. Implementasjon/programmering av løsningene. Her har lang erfaring og evne til å finne gode tekniske løsninger på kompliserte problemer vært viktig. Erfaring med tekniske løsninger som Java, Kotlin, Angular, Spring Boot, Weblogic, Oracle DB, Docker, Kubernetes.

Merverdi for kunde

For Kartverket har digitalisering vært et hovedfokusområde siden JPro begynte å bistå de tilbake i 2005. Kartverket har i denne perioden flyttet seg fra å være papirbasert til å være fullstendig digitaliserte. All kartdata og registerdata er i perioden flyttet over til elektroniske data. De har fremdeles papir-originaler av mange dokumenter, f.eks. pantedokumenter, men alt er scannet og ligger i digitale løsninger i dag. 

JPro sine konsulenter har bistått på veien. Kartverket er en stor organisasjon med rundt  800 medarbeidere, og det er naturligvis begrenset hva vårt bidrag har vært. Vi vil likevel påstå at vi har hatt betydelig påvirkning og medvirkning ift hvordan registerløsningene til Kartverket har blitt. I arbeidet  med både Matrikkelen og Grunnboken har JPro konsulenter lagt ned over 60000 timer tilsammen

Vi er stolte og takknemmlige over å ha fått bidra på digitaliseringsreisen til Kartverket fra start til slutt.  

Vil du vite mer?
Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat for å avdekke dine behov og snakke om hvordan vi kan løse dine utfordringer.

Steinar Hansen JPros CEO - profile bildet
Steinar Hansen
CEO
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

T: 906 83 146 

Roger Slaaen JPros COO - profile bildet
Roger Slaaen
COO
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

T: 934 45 707